3 věci, kterých se vyvarujte při sjednávání pojištění

Je nesporné, že každý člověk potřebuje kvalitní pojištění svého majetku, zdraví a života. Jen málo lidí je ale pojištěno správně. Pojďme si shrnout tři nejčastější chyby, které lidé při uzavírání pojištění dělají.

  1. Majetek musí být pojištěný. Podle údajů pojišťoven má pojištěný nějaký majetek 96% z nás. Lze to chápat tak, že každý, kdo má nějaký majetek, pojistil si ho. Zároveň od doby, kdy existuje povinné ručení, musí být pojištěný každý řidič. Je však nutné uvědomit si, že ani pokud máte uzavřenou pojistku, nemusíte být pojištěni. Pokud například uvedete při uzavírání cestovního pojištění nepravdivé a neúplné údaje, nebude vaše cestovní pojištění platné.
  2. Pojistná částka musí být správně a adekvátně stanovená. Majetek by neměl být ani takzvaně přepojištěný (kdy je pojistná částka vyšší než hodnota pojištěného majetku), ani podpojištěný (kdy je naopak hodnota majetku vyšší, než pojistná částka). Pokud máte pojištěný majetek, jehož cena roste, je nutné pojistnou částku aktualizovat. Naopak u aut cena klesá, zde vám může aktualizace smlouvy ušetřit nemalé prostředky.
  3. Rozlišujte jednotlivá pojištění. Rozdíl mezi pojištění proti záplavě a zátopě je již notoricky známý, ale například mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti rozlišuje málokdo. Rozdíl je to přitom fatální. Zatímco jako nemovitost chápeme budovu jako takovou, domácnost je jeho vybavení. Pokud máte například prasklé topení a celý byt máte vytopený, pojištění nemovitosti vám nepomůže.


Comments are closed.