Online dopyty a ponuky zadarmo

Doba je dnes rýchla a rýchle je aj podnikanie. Kto chce uspieť v oceáne plnom konkurentov, musí byť rýchlejší než všetci ostatní. Musí vedieť získať a obslúžiť viac zákazníkov za kratšiu dobu, musí vedieť rýchlo reagovať a ponúknuť svoje tovary či služby tam, kde je o ne práve záujem. Je teda prirodzené, že dopytové konanie, teda obstarávanie tovarov a služieb, už bude prebiehať asi iba online, pretože je to rýchlejšie než zdĺhavé vyhľadávanie v telefónnych zoznamoch a následné obvolávanie zákazníkov a dodávateľov. Problémom však je, že tí účastníci trhu, ktorí majú obmedzené finančné možnosti, sú znevýhodňovaní prakticky všetkými online nástrojmi, ktoré dopytovanie na internete umožňujú. Všetci totiž online dopytové konanie poskytujú za odplatu a povedzme si otvorene, že nie za malú. Ak však má byť podnikanie spravodlivé a slobodné, musia mať všetci účastníci trhu možnosť dopytovať na internete zadarmo. Súťažiť totiž máme v kvalite našich tovarov a služieb a nie vo výške rozpočtu, ktorý môžeme utratiť za zbytočnosti.

Presne tento cieľ si osvojila aj nová služba Biznet, ktorej prevádzku sme dňa 1. mája 2011 odštartovali. Narozdiel od iných podobných online nástrojov je Biznet úplne bezplatný. Žiaden z účastníkov (teda ani dopytujúci ani dodávatelia) nemusia za vužívanie tohto dopytového systému platiť ani jediný cent. Projekt Biznet teda prevádzkujeme ako nekomerčný systém, ktorý chce robiť podnikanie slobodnejším a radostnejším pre všetkých.

Uvedomujeme si obrovskú hodnotu informácií a vieme, že by sme na informáciách, ktoré budeme mať na webe dostupné, mohli zarobiť veľa peňazí. Považujeme to však za neférové najmä vočí malým a stredným podnikateľom, ktorí by mohli byť omnoho úspešnejší, keby im neboli kladené nezmyselné prekážky.

Že je náš prístup nelogický a ide proti základným podnikateľským vlastnostiam? Možno. Ale občas je fajn robiť aj dobré skutky a bezodplatne zlepšovať podnikateľské prostredie pre seba aj pre iných. Dnes pomôžem ja tebe, zajtra ty mne. Zarábať budeme na niečom inom.Comments are closed.