Docházkový systém do každé společnosti

Docházkový systém je vhodný do každé společnosti, ať už má deset či sto zaměstnanců. Evidence docházky zaměstnanců je důležitá, protože se stává podkladem pro výpočet mzdy. Docházkový systém umožňuje zaznamenávat docházku zaměstnanců přehledně a navíc má schopnost...