Anglická školka Kryštof – hodiny plné anglických příběhů, her a zábavy

Hlavním cílem kurzů pořádaných v anglické školce Kryštof je komunikace v angličtině s využitím širokého spektra zábavných a současně vzdělávacích aktivit. Tato metoda vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti běžně osvojují mateřský jazyk. Anglická školka tak v rámci svých kurzů kombinuje prožitky a dobrodružství, interaktivní videa, online učebními materiály a nepřeberné množství příběhů, písniček, her a aktivit, cvičení a testů. Pro jednodušší orientaci bývá angličtina místy doplněna českým komentářem, avšak pokud lze dětem verbálně či neverbálně napovědět, bývají české komentáře vynechány.

Anglická školka Kryštof – individuální přístup a přátelská atmosféra

Anglická školka si zakládá na individuální výuce ve formě kurzů v klubovém prostředí, neboť tato forma výuky je vhodná již pro děti od dvou let. Výuka probíhá jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Výuku v anglické školce Kryštof zajišťují kvalifikovaní lektoři – rodilí mluvčí, výuka tak probíhá, až na výše uvedené výjimky, výhradně v anglickém jazyce. V rámci anglických kurzů tak děti tvoří nejrůznější výrobky, hrají pohybové hry, při kterých se seznamují s anglickými knihami a příběhy či provádí nepřeberné množství dalších zábavných aktivit, které umožňují nepřímý kontakt dětí s rodilým mluvčím. Anglická školka dbá na to, aby se činnosti velmi často střídaly tak, aby se děti neustále bavily. Samozřejmostí jsou krátké přestávky a možnost vlastního či školkou připraveného občerstvení.

Kde všude anglická školka Kryštof působí?

Podrobnější informace o kurzech a aktivitách, které anglická školka Kryštof nabízí, naleznete na domovské adrese www.klckrystof.cz , případně můžete využít kontaktních údajů a obrátit se na anglickou školku Kryštof přímo (viz uvedený odkaz).Comments are closed.