Co přinese zavedení identity managementu vaší firmě?

Co přinese zavedení identity managementu vaší firmě?

Ve světě podnikání se to zkratkami jenom hemží. Některé jsou notoricky známé – především ERP (podnikový informační systém) a CRM (řízení vztahů se zákazníky), jiné potřebují osvětu. V souvislosti s informační bezpečností a zefektivňováním administrativních procesů jsou často zmiňovány výhody identity managementu neboli IdM. O co se jedná a jaké konkrétní benefity firmám nabízí?

Seznamte se s centralizovanou správou identit

Pojmem identity management rozumíme centralizovanou správu identit v informačních systémech. Procesní nástroj (identity management system či identity manager) výrazně zjednodušuje správu, šetří čas administrátorům a opravňuje vedení k úkonům, kterými by jinak museli pověřit IT oddělení.

Dokonalý přehled o přístupech a právech

Základním kamenem informační bezpečnosti je zajištění přístupu správným osobám ke správným datům. Jinými slovy – zaměstnanec by měl mít k dispozici pouze soubory, které při výkonu práce skutečně potřebuje. Díky centralizované správě identit lze proces do značné míry automatizovat, a výrazně tím ušetřit čas IT pracovníkům. Administrátor zároveň získává absolutní přehled o přístupech a právech všech registrovaných osob.

Jednodušší nástup nových zaměstnanců i změna pozic

Když do firemních řad narukuje nová pracovní síla, administrátor musí nastavit přístupy do všech částí systému – což může nástup poněkud zpomalit. Ne však s identity managerem. Správně nastavené procesy zapojení nových zaměstnanců výrazně urychlují (přístupy jsou přidělovány automaticky) a v jejich zapojení do pracovního procesu nemůže zabránit ani dočasná indispozice IT pracovníka.

Informace o dalších výhodách IdM najdete na stránkách českého vývojáře BCV Solutions – bcvsolutions.eu.Comments are closed.