Rusňákova DRFG pracuje na energetickém fondu

Rusňákova DRFG pracuje na energetickém fondu

Investiční skupina Davida Rusňáka pilně pracuje na přípravách českého energetického fondu, který umožní investovat do výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů a také infrastruktury v oblasti energetiky a telekomunikací na území našeho státu.

Pro založení fondu je nutné mít k dispozici hodnotné portfolio. Tuto podmínku DRFG již splňuje. Podle Pavla Soreně, který je klíčovou osobou pro oblast energetiky Rusňákovy skupiny, má DRFG připraveno na první rok a půl provozu více než pět fotovoltaických elektráren s hodnotou 1,9 miliard korun.

V divizi energetiky se podařilo naplnit dva hlavní cíle

Skupina Davida Rusňáka si stanovila dva hlavní cíle, které se podařilo z větší části splnit. Prvním z nich bylo dokončení Teplárny ve Šternberku, kde je momentálně připravena veškerá dokumentace, licence i oprávnění, která jsou nutná ke spuštění provozu. V letošním roce DRFG také sjednotila podíl v teplárně a vlastní 100 % akcií.

Druhým cílem bylo vyhledání a zrealizování dalšího investičního zámětu v oblasti energetiky. Tím je právě rozhodnutí založit energetický fond. Tento plán byl ve skupině Davida Rusňáka dlouho diskutovaným. Pro jeho uskutečnění však bylo potřeba vlastnit dostatečně kvalitní a bohaté portfolio. To se úspěšně podařilo zajistit.

Nyní má DRFG ve své nabídce více než pět fotovoltaických elektráren s hodnotou 1,9 miliard korun. Na přípravách fondu se vytrvale pracuje a spuštění se očekává ve 4. kvartálu letošního roku.

A proč právě solární elektrárny?

DRFG považuje investice do solární energetiky za stabilní a konzervativní. Tyto zdroje navíc Evropská komise považuje za standardní a v souladu s unijní legislativou. Navíc nevykazují žádné aspekty, které by mohly negativně ovlivnit výnos. Mezi další výhodu patří nulové náklady, protože elektrárny jsou závislé na slunečním svitu.

Skupina Davida Rusňáka plánuje investovat do energetiky i v budoucnu. Zejména se zajímá o elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné elektrárny a regulované zdroje slibující stabilní výnos z dluhopisů.Comments are closed.