Jak využít databáze firem?

Každý reálně uvažující podnikatel si uvědomuje potřebu nových zákazníků. Kdo se dnes bez nových a dalších zákazníků obejde? Nikdo! Dále je neustále nutné upevňovat vztahy se svými klienty, hledat nové výhodnější dodavatele a obchodní partnery. A jak se k těm všem dostanete? Jak získáte kontakty na ně a další informace? Úplně jednoduše pomocí databáze firem. Databázi firem lze využít k mnoha užitečným obchodním a marketingovým účelům. Údaje v ní vznikají dlouhodobě, jsou neustále aktualizovány a zdokonalovány.

Z databáze firem je možné získat informace a kontaktní údaje, díky nimž můžete oslovit nové potenciální zákazníky. Využít můžete aktivní telemarketing a kontaktovat zákazníky telefonicky či e-mailem. Neexistující e-mailové stránky, špatná telefonní čísla rapidně kontaktování zkomplikují. Za pomoci databáze firem se vám nic takového stát nemůže. To stejné platí i v případě, že chcete provést průzkum u vašich zákazníků či nabídnout jim nějakou nabídku. Péče o stávající zákazníky je samozřejmostí každé firmy, která chce být úspěšná a které si svých zákazníků váží.

I když odebíráte nejrůznější zboží od dodavatelů, se kterými spolupracujete již nějakou dobu, vždy je prostor podívat se po jiných výhodnějších možnostech. A právě databáze firem vám poskytne potřebné informace k navázání nové spolupráce, třeba i s potenciálními obchodními partnery.

A proč ztrácet čas pracným získáváním relevantním zdrojů a následným zpracováváním, když existuje databáze firem, např. Albertina? Databáze obsahuje více než 2,7 mil. záznamů nejen o firmách a podnikatelích z celé ČR. Databázi firem tedy můžete využít k mnoho marketingovým kampaním, jako je direct marketing, telemarketing, emailovou kampaň, podporu prodeje apod. Členění společností je velice užitečné a to dle oborů podnikání, velikosti, zisku, obratu, stability a platební morálky jednotlivých firem. A třeba právě vám umožní navázat nové kontakty a zvýšit zisky!Comments are closed.