Kvalitní firmy v ČR a lidé, kteří za nimi stojí – Anesta s.r.o.

Brno, 14. března 2011 – Společnost Anesta s.r.o. (dodávka kompletních stavebních prací na klíč) získala prestižní certifikát Kvalitní firma, který je potvrzením vysoké úrovně spokojenosti zákazníků při realizaci služeb. Nedílnou podmínkou pro získání certifikace jsou špičkové reference a zavázání se firmy k pokračování v transparentním řízení, seriózním podnikání a pravidelné komunikaci s veřejností v budoucnosti. Firma Anesta s.r.o. se tak zařadila mezi elitní skupinu podniků a živnostníků, čítající aktuálně více než 130 členů, kterým se podařilo získáním certifikátu Kvalitní firma dokázat, že to s kvalitou nabízených produktů a služeb myslí opravdu vážně.

Zakladatel společnosti Anesta, pan Zdeněk Voráč, pracuje v oboru stavebnictví již 21 let. Většinu svých zkušeností nasbíral u renomovaných stavebních firem orientovaných převážně na dodávky kompletního zastřešení a opláštění objektů. Svoji vlastní firmu založil před třemi roky. V práci řeší především „celkovou péči“ spojenou se zákazníky – zajišťuje tedy komunikaci s klienty na všech úrovních, přičemž na začátku zakázky se jedná o výběr materiálů, technologií, řešení stavebních detailů, řešení povolení a další aspekty. Dále pak řídí ukončení akce – předáním případné upravené projektové dokumentace, ukončení různých povolení a žádostí spojených se zakázkou, v neposlední řadě též předání stavby zákazníkovi. Na samotný průběh akcí samozřejmě dohlíží stavbyvedoucí.

Osobním cílem pana Voráče je vybudování kvalitní, stabilní, české firmy střední velikosti, která bude orientována na koncové zákazníky, kterými mohou být nejenom jednotlivci, ale i správcovské organizace, bytová družstva, městské části, stavební firmy a další subjekty. Certifikace značkou Kvalitní firma je jedním z mnoha kroků, které firma pana Voráče podniká ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Slovo „kvalita“ je navíc již obsaženo v samotném mottu firmy Anesta: Kvalita až na prvním místě. Právě v dnešní době, kdy jsou díky internetu dostupné „jakékoliv“ stavební materiály, je zapotřebí o to více pracovat pouze s kvalitními, certifikovanými materiály, které splňují vysoké standardy. Zároveň je nutné mít kvalitní tým řemeslníků a dalších lidí, kteří svoji práci plně ovládají. Proto by pan Voráč chtěl v blízké budoucnosti vybudovat pracovní tým složený ze spolehlivých specialistů.

O tom, že již v současné době se firmě Anesta daří plně uspokojovat potřeby všech zákazníků, svědčí vysoké hodnocení 1,12, které klienti společnosti udělili během certifikace značkou Kvalitní firma. Od zisku tohoto certifikátu si pan Voráč slibuje zisk nových, spokojených zákazníků, kteří ocení nejenom kvalitu použitého materiálu, ale především jeho zpracování spojené s řešením detailů, kterých jsou na stavbě desítky.

Ve volném čase, kterého bohužel moc nezbývá, se pan Voráč rád věnuje svým oblíbeným koníčkům, mezi které patří zejména jízda na kole, lyžování, plavání, četba kvalitní literatury a divadlo.

Certifikace Kvalitní firma je udílena společností Asociace pro certifikaci a.s., která její přidělování řídí dle principů, jejichž základy byly položeny již v roce 1912 v USA, při vzniku předchůdce dnešní partnerské společnosti – The Better Business Bureau. Do certifikačního programu se může přihlásit jakákoliv firma či živnostník. APC (Asociace pro certifikaci) provede s 60 procenty zákazníků podniku objektivní telefonický průzkum, v jehož rámci tazatelé ohodnotí kvalitu výrobků či služeb, chování pracovníků, kvalitu komunikace a další parametry spolupráce s daným subjektem. V případě získání průměrného hodnocení lepšího než 1,5 (hodnoceno na stupnici od jedné do pěti, přičemž 1 je nejlepší), je daný podnik způsobilý k získání certifikátu Kvalitní firma.

Obdržení certifikátu zákazníky informuje o vysoké kvalitě nabízených služeb, je zárukou skvělých referencí a přináší významné odlišení od konkurence. Certifikovaná společnost navíc získává bezplatnou marketingovou podporu ze strany Asociace pro certifikaci a rovněž přístup k dalším exkluzivním službám.

Asociace pro certifikaci a.s. je sdružením, které vzniklo jako reakce na ekonomickou krizi a nedostatek důvěry mezi podniky a klienty. Cílem asociace je zvýšení kvality podnikatelského prostředí v České republice, což je přínosem jak pro dodavatele zboží a služeb, tak i pro jejich odběratele, tedy pro každého občana.Comments are closed.