LETNÍ JAZYKOVÉ TÁBORY aneb jak vybrat ten nejlepší

Výuka angličtiny na jazykových letních táborech neprobíhá klasickým školním způsobem, ale formou hravých lekcí nebo komunikací s vrstevníky z ciziny či vedoucími, kteří cizí řeč ovládají, během sportovních aktivit a her v přírodě.

Při výběru jazykového tábora se zajímejte o to, aby:

  • děti byly rozděleny podle úrovně jazykových znalostí
  • s dětmi kromě českých zkušených vedoucích s pedagogickým vzděláním (u nichž musí být navíc dokonalá znalost angličtiny podmínkou) pracoval převážně rodilý mluvčí
  • měl tábor tematické zaměření, táborovou hru, do které budou zapojeny všechny děti podle svých schopností
  • byl pobyt bezpečný, měl na počet dětí dostatečný počet vedoucích
  • byl na táboře kvalifikovaný zdravotník vybavený léky a zdravotnickými potřebami
  • jste na webových stránkách nemuseli hodinu pátrat po ceně tábora a aby uvedené telefony fungovaly

Nejlepší letní tábor? Přeci ten plný anglických her a zábavy

Letní jazykový tábor většinou nabízí dětským studentům nejen aktivní pobyt v přírodě, ale také bohatý program zahrnující i výuku anglického jazyka, která je vedena zkušenými domácími a zahraničními lektory. Mezi osvědčené a finančně dostupné letní jazykové tábory, pořádané převážně v Severních Čechách, patří například tradiční Kryštof Summer Camp, které pořádá jazyková škola a jazyková školka KLC Kryštof. Pro více informací o letních jazykových táborech pak můžete navštívit například stránky na adrese www.klckrystof.cz .

A závěrem jedna rada, nezapomeňte se přihlásit na letní jazykový tábor co nejdříve. Tábory s angličtinou jsou oblíbené a tradičně jsou obsazeny jako první.Comments are closed.