Reklama, copywriter a PR články

K tomu, abyste nějaký produkt prodali, musíte spotřebiteli předložit argumenty. Argument představuje nejdůležitější informace o produktu. Je to reklamní sdělení, které obsahuje důvod, apel či symbol, který na kupujícího zapůsobí. Na základě argumentů se rozhodujeme, zda si výrobek opravdu zakoupíme. Jeden jediný produkt můžete propagovat pomocí různých argumentů. Můžete se obracet k různým cílovým skupinám.

Reklamní texty by neměly obsahovat ani přehnané superlativy. Když bude produkt v reklamním sdělení označován za „skvělý“, „perfektní“ či „bombastický“, reklamní text nebude působit uvěřitelně. Dobrý reklamní text nepopisuje, jak je produkt perfektní. Ale k čemu je dobrý, jaké jsou jeho přednosti a jaké potřeby či přání zákazníka dokáže výrobek uspokojit.

Reklamní sdělení nejčastěji využívá pro přenos sdělení k recipientovi texty. Text má v reklamě své nezastupitelné místo. Reklamní text musí být stručný (v angličtině se stručné texty označují zkratkou KISS  = Keep It Short & Simple, což volně přeloženo do češtiny znamená: „Vyjadřuj se stručně a jednoduše“).

Text musí být pro recipienta srozumitelný. Musí být pravdivý. Reklamní text může přehánět, ale musí být jasné, kdy a v čem přehání. Reklamní text by neměl obsahovat zbytečné imperativy. Imperativy (nebo-li rozkazy) se používají v reklamě velice často. Ale nemělo by se jimi plýtvat. Podívejte se třeba večer o půlnoci na všudypřítomnou televizní reklamu. Zaručeně při jejím sledování mnohokrát uslyšíte frázi: „Zavolejte nám ihned a objednejte si produkt XXX ještě dnes!“. Takový imperativ vás spíše znechutí, než že by vás donutil k akci. Přitom by stačilo do reklamního sdělení vložit univerzální větu: „Promyslete si naši nabídku a ráno nám zavolejte.“

To vše musí v jednom reklamním textu zaznít. Kdo takové texty dokáže napsat? Zkušený copywriter. Copywriter, z angl. copy (kopie, předloha) a writer (spisovatel, autor), český ekvivalent se příliš nepoužívá, nabízí se výrazy reklamní textař, slovotepec nebo písmák. Copywriter je specialista, který má za úkol psát čtivé a obchodně úspěšné texty. Do jeho tvorby nejčastěji spadají texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů.

Cílem copywritera je napsat text, který osloví své čtenáře a dovede je k požadované akci (objednání produktu/služby apod.).

Copywriteři jsou nejčastěji zaměstnání jako kreativci v reklamních agenturách a větších webdesignérských firmách.

Kdo to je copywriter? Jedna uštěpačná definice praví, že copywriter je nepříliš úspěšný spisovatel, jehož úkolem je podat stylisticky čistě a literárně poutavě stručné informace o výrobku či službě, o níž ví lautr hovno a sdělit je tak šikovně, aby to čtenář nepostřehl. Poměrně nevděčné poslání.

Pro klienty je vždy nejlevnější si najmout copywritera, který je na volné noze.

Proč je copywriter na volné noze pro klienta lepší volbou než textař z reklamní agentury?

Umí prodávat. Má obchodního ducha. Copywriter na volné noze musí umět zaujmout kohokoliv. Takový copywriter je podnikatel, který si musí umět získat zakázky a zaujmout různé cílové skupiny. Nejenom čtenáře, majitele firem, ale i pracovníky marketingových oddělení, kteří se v reklamě pohybují dennodenně. A tyto těžce získané zkušenosti dokáže náš milý copywriter promítnout i do textů pro klienty.

K tomu, abyste nějaký produkt prodali, musíte spotřebiteli předložit argumenty. Argument představuje nejdůležitější informace o produktu. Je to reklamní sdělení, které obsahuje důvod, apel či symbol, který na kupujícího zapůsobí. Na základě argumentů se rozhodujeme, zda si výrobek opravdu zakoupíme. Jeden jediný produkt můžete propagovat pomocí různých argumentů. Můžete se obracet k různým cílovým skupinám.

Reklamní sdělení nejčastěji využívá pro přenos sdělení k recipientovi texty. Text má v reklamě své nezastupitelné místo. Reklamní text musí být stručný (v angličtině se stručné texty označují zkratkou KISS  = Keep It Short & Simple, což volně přeloženo do češtiny znamená: “Vyjadřuj se stručně a jednoduše”).

Text musí být pro recipienta srozumitelný. Musí být pravdivý. Reklamní text může přehánět, ale musí být jasné, kdy a v čem přehání. Reklamní text by neměl obsahovat zbytečné imperativy. Imperativy (nebo-li rozkazy) se používají v reklamě velice často. Ale nemělo by se jimi plýtvat. Podívejte se třeba večer o půlnoci na všudypřítomnou televizní reklamu. Zaručeně při jejím sledování mnohokrát uslyšíte frázi: “Zavolejte nám ihned a objednejte si produkt XXX ještě dnes!”. Takový imperativ vás spíše znechutí, než že by vás donutil k akci. Přitom by stačilo do reklamního sdělení vložit univerzální větu: “Promyslete si naši nabídku a ráno nám zavolejte.”

Copywriter – freelancer si umí si lépe stanovit termín. Protože ručí pouze za svou práci a ne za práce desítky externistů. Dokáže tak přesně odhadnout, jak dlouho mu bude trvat napsání textů.

Copywriter, který pracuje na živnostenský list, si účtuje jen skutečné náklady spojené s přímou prací pro klienta. Protože copywriter – freelancer pracuje na živnostenský list, tak si platí zdravotní a sociální pojištění z vlastní kapsy. Nevyfakturuje vám zbytečné administrativní náklady či náklady spojené s marketingovými aktivitami firmy, neefektivní porady a zaměstnanecké výhody, jak tomu bývá u reklamních agentur s.r.o.

Copywriter na volné noze si je vědom toho, že od kvality jeho práce se bude odvíjet jeho zisk. Proto se vždy snaží odevzdat pouze profesionálně zpracované texty. Klasičtí zaměstnanci na tuto skutečnost často zapomínají. Copywriter, který pracuje na živnostenský list, na takovou věc nezapomene nikdy. Proč? Protože by brzy neměl na chleba. A hlad by mu tento fakt ihned připomněl.

Copywriter na volné noze umí často vytvořit nejenom kvalitní texty, ale dokáže vám poradit v mnoha dalších oblastech. Má marketing v malíčku. Dovede analyzovat vaši konkurenci, vypracovat SEO analýzu (SEO = optimalizace pro vyhledávače).

A v neposlední řadě – copywriter – freelancer je větší sympaťák. Už jenom kvůli tomu, že po vás bude chtít místo 5000,- Kč za normostranu jen 1000,- Kč:-).Comments are closed.